LEGE   Nr. 202 din 16 iulie 2015

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 539 din 20 iulie 2015

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    După articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

    "ART. 1^1

    (1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent și nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:

    a) operatorul și/sau agentul acestuia;

    b) societatea la care operatorul și/sau agentul acestuia dețin(e) participații ori care este controlată, indirect, de operatorul și/sau agentul acestuia;

    c) asociația sau fundația constituită de operatorul/agentul acestuia.

    (2) Înțelegerile dintre operatori sau agenți privind înregistrarea exclusivă și reciprocă în AEGRM sunt considerate practici anticoncurențiale și sunt interzise."

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.

 

                    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

                          VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

 

                          PREȘEDINTELE SENATULUI

                 CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    București, 16 iulie 2015.

    Nr. 202.